Wednesday, April 8, 2009

Peranan Wanita daripada Sudut Pandang al-Qaradhawi


Secara umumnya, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban dan menjauhi laranganNya, berhenti pada batasan-batasanNya, menyeru manusia pada agama Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang mesti dan wajib dilaksanakan sebagai khalifah Allah s.w.t.


Peranan Muslimah

  1. Wanita di zaman ini perlu memainkan peranan yang sama penting dengan lelaki dalam bidang amal islami. Muslimah perlu mengerahkan tenaga dan masa demi menyebarkan ajaran islam.
  2. Bekerjasama dengan sesama wanita untuk menyedarkan kaum wanita dan mempersiapkan mereka untuk membantu agama ini. "Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa" (al-Maidah:2).
  3. Mendidik anak2 dan suami untuk mentaati perintah Allah s.w.t.

No comments:

Post a Comment